Aktiviti 2

Guru memberi penerangan dan arahan.

Guru menunjukkan langkah-langkah membuat roti yang pelbagai bentuk dengan acuan.Murid-murid berusaha membuat bentuk di atas roti dengan acuan yang berbeza bentuknya. Mereka juga boleh menukar acuan yang dibekal itu dengan kawan-kawan.


Hasil kerja yang dibuat oleh murid-murid.

1 comment: